Film o regionie

Film został przygotowany przez Gminę Stężyca.