Pomniki przyrody

dąb szypułkowy w Gołubiu koło gospodarstwa
pp. Miąskowskich nad Jeziorem Patulskim

dąb szypułkowy w Gołubiu przy ul. Botanicznej w odległości około 150m od drogi Gołubie -Szymb

lipa drobnolistna w Zgorzałem przy ul. Lecha Wałęsy, od strony Stężycy za obeliskiem poświęconym ks. K. Lubińskiem

klon pospolity i tuje przy Leśniczówce Uniradze

klon jawor w Szymbarku na starym cmentarzu ewangelickim

Tuszkowska matka/sosna - 35m wysokości, owiana legendami/ w Tuszkowach k. Lipusza